ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

นิติบุคคลยักยอกเงินรายได้

yananda
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 25 มิถุนายน 2565 13:12
หากผู้จัดการนิติบุคคลมีรายได้จากค่านายหน้าขายห้องชุด และนายหน้าปล่อยเช่าห้องชุด รับเงินค่าเช่าห้องเดือนแรก จากเจ้าของห้อง แล้วไม่นำเงินเข้าบัญชีธนาคารนิติบุคคล ทั้งที่ได้รับเงินเดือนจากนิติบุคคลทุกเดือน หัดทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร

Nat-dejthana มีหลักฐานก็ผิดแน่นอนครับ
30/08/2565 23:09

Anawin ผิดแน่นอนครับแบบนี้
25/06/2565 13:57

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง