ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

สัญญาเช่า 2 ปี เจ้าของบ้านสามารถขายบ้านได้มั้ย โดยยังไม่ครบสัญญา

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 29 มิถุนายน 2565 22:21

Nat-dejthana ดูสัญญาว่าระบุอย่างไรก่อน
30/08/2565 23:08

tatum789 ได้ครับขายพร้อมผู้เช่า แล้วแจกแจง เฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมด แล้วแจ้งผู้เช่า หรืออาจเปลี่ยนผู้ให้เช่า ใหม่ ถ้าขายได้
30/06/2565 22:37

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง