ความรู้

ความรู้

ที่อยู่อาศัยมือสอง ราคาระดับไหน มีประกาศขายมากที่สุด ในไตรมาสแรก ปี2565

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 5 สิงหาคม 2565 15:28
มาดูกันว่าที่อยู่อาศัยมือสองทุกประเภท ราคาระดับไหน มีประกาศขายมากที่สุดในไตรมาสแรก ของปี 2565 โดยจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดนั้น อยู่ในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 23,295 หน่วย และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 91,884 ล้านบาท

ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 7,432 หน่วย และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 64,949 ล้านบาท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม