ความรู้

ความรู้

การปล่อยเช่าแบบจดทะเบียนบริษัท

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 สิงหาคม 2565 14:47
ขอความรู้การเสียภาษี และสัญญาเช่าเกี่ยวกับการปล่อยเช่าแบบจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมหน่อยค่ะ 

ULTRA LIVING Bangkok เช็คบริษัท ที่มาขอเช่า ก่อนนะครับ
เพิ่งเจอเคส จดทะเบียนจริง
แต่ไม่มีตัวตนอยุ่ จริง ธุรกรรม การเงิน เป็นบันชีม้า ทั้งหมด
ชื่อจดทะเบียน ชื่อกรรมการ
ม้าทั้งหมด
ขอเช่าในนามนิติบุคคล เสร็จแล้ว เอาห้องไปปล่อยเช่าต่อ รายวัน รายเดือน
อ้างว่าเป็นพนักงานได้ บริษัท
ห้องจะพังหนักมาก
28/08/2565 11:59

decent_property จากประสบการณ์ส่วนตัว ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จะปล่อยเช่าต้องบวกภาษีไปให้ครอบคลุมการเสียภาษีด้วย อีกทั้งเจ้าของต้องแสดงรายได้การเสียภาษีประจำปีด้วยค่ะ เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายภาษี ต้องเก็บใบหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้แล้ว ไปยื่นแสดงรายได้สิ้นปี
28/08/2565 00:00

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง