ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

Agent ขอสอบถามเรื่องกรณีที่ผู้เช่ามีเหตุให้อยู่ไม่ครบตามสัญญาค่ะ เช่น เสียชีวิต หรือ ย้ายออกกระทันหัน

MM Mami
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 21 กันยายน 2565 02:29
สวัสดีค่ะ เป็น Agent น้อยๆ นะคะ 

พอดีมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ Broken Deal หรือ การผิดสัญญาเช่าค่ะ
เลยอยากจะขอปรึกษาและขอคำแนะนำจากทุกๆท่านที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้

กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้เช่าไม่สามารถอยู่ได้ครบตามกำหนดในสัญญาเช่าได้
เช่น การที่ผู้เช่าเสียชีวิต, การย้ายถิ่นฐาน, การต้องย้ายงานไปต่างประเทศกระทันหัน ฯลฯ
**********************************************************************************

อยากทราบว่าขอบเขตของหน้าที่ Agent คือจบที่การนำลูกค้ามาเซ็นต์สัญญาเช่าถูกต้องไหมคะ?
เพราะตรงนี้ถือว่าเราทำหน้าที่ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีการช่วยประสานงานระหว่าง
move in - move out ให้กับ ทั้ง 2ฝ่าย

***********************************************************************************

(อิงตามมาตรา 845 นายหน้า ตาม ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์)

"มาตรา 845"  มีหลักว่า บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี
 จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ
เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น เมื่อสัญญาเกิด ถือว่านายหน้าได้ทำหน้าที่ครบสมบูรณ์ 
ย่อมชอบ ที่จะได้รับบำเหน็จ 

และตามที่เข้าใจ........

"ขอบเขตสัญญาเช่า"
 หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดเงื่อนไขสัญญาก็มีข้อบังคับปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเงินประกันเป็นตัวต่อรอง
(security deposit)

สำหรับเคสที่มีการออกก่อนกำหนด ถ้าประนีประนอมอยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่สามารถอยู่ครบกำหนดได้จริงๆ อันสาเหตุไม่ได้เกิดจากเจ้าของเองหรืออุทกภัยสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม เช่น ผู้เช่าเสียชีวิต ฯลฯ
ทางเจ้าของห้องมีสิทธิ์ริบเงินประกันสัญญาได้ทั้งหมด โดยผู้เช่าต้องยินยอมให้ริบไม่มีสิทธิ์เรียกคืน

*************************************************************************************

เและในส่วนเงินที่ผู้เช่าได้ให้ Owner ไปก่อน move in ประกอบด้วย---

- ค่าเช่า 1 เดือนล่วงหน้า
- Security deposits 2 เดือน
- ตกลงทำสัญญากันโดยให้ผู้เช่าโอนค่าเช่าตรงกับบัญชี Owner
คราวนี้มีคำถามดังนี้ค่ะ อยากขอคำแนะนำในแต่ละหัวข้อว่าเราควรรับมืออย่างไร
ให้ win-win ทุกฝ่ายโดยอยู่ในมาตรฐานสากลที่สังคมปกติพึงปฏิบัติกันคะ?
- Owner อยากได้เงินค่านายหน้าคืน หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญา โดยอ้างว่าเค้าเสียเปรียบต้องมาจ่าย
   ค่านายหน้า และขาดทุนค่าทำความสะอาด ค่าล้างแอร์ ค่าเสียโอกาส โดยบอกว่าเงิน securities ที่ได้มาคือ
  ไม่เพียงพอกับสิ่งที่เค้าเสียไป


- Owner อยากให้ Agent หาผู้เช่ามาให้ใหม่ทดแทนคนเก่าที่อยู่ไม่ครบสัญญาเช่า โดยให้ Agent บริการฟรี
   หรือ ลดราคาค่าบริการนายหน้าลงให้ โดยอ้างว่าควรทำแบบนี้เพราะเป็นการไม่เอาเปรียบ owner
   เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วการที่ Owner ต้องการจะทำแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะ?


- การล้างแอร์ และ คลีนห้อง ปกติควรทำก่อนเข้าอยู่ทุกครั้งใช่ไหมคะ แล้วถ้ากรณี owner มีการกล่าวอ้างว่า
  จะไม่ทำให้ผู้เช่าใหม่เพราะในอดีตได้ทำไปแล้วเมื่อ 1-9 เดือนก่อน จะไม่ทำให้อีกเพราะเป็น Cost
 อันนี้คือจริงๆ ควรเป็นอย่างไรคะ? ตามมาตรฐานของการให้เช่าห้องพัก การทำความสะอาด
  การล้างแอร์ ควรเป็นความรับผิดชอบใคร ? และต้องทำภายในระยะเวลาอย่างไรคะ
  ถึงจะเหมาะสมและ win win ให้กับทุกฝ่าย ? และถ้า owner ยืนกรานไม่ทำให้ผู้เช่าก่อน move in ได้หรือไม่?- หากผู้เช่าย้ายออกก่อนกำหนดหรือเสียชีวิตลง แต่ยังมีการคงค้างค่าไฟ ค่าน้ำ ของเดือนสุดทัายที่ได้เช่า
   ภาระตรงนี้ควรทำอย่างไรถึงเหมาะสมคะ? เพราะ owner บางท่านเลือกที่จะแบกภาระเองแต่ภายในใจนั้น
   ไม่มีความสุขและรู้สึกเสียเปรียบ โดยมีการคอมเพลนว่าเค้าเสียเปรียบ
   ซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง owner ควรทำอย่างไรคะ?

ขอรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ เพราะอยากทราบว่าแนวทางใดคือมาตรฐานที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายค่ะ


*********************************************************************************


ขอบคุณทุกๆท่านมากๆค่ะ  

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม