ความรู้

ความรู้

ต่างชาติซื้อที่ดินได้แล้ว แต่มีเงื่อนไข 🧐

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 30 กันยายน 2565 18:00
การให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ แม้จะยังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวง แต่มาลองดูกันว่ามีสิทธิเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์สำคัญอะไรบ้าง รวมถึงกลุ่มต่างชาติเป้าหมายหลักเป็นใคร

EasyRent-Bangkok ขอบคุณมากครับ
30/09/2565 18:20

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความรู้
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 7 ธันวาคม 2565 16:13