ความรู้

ความรู้

ปล่อยเช่า เจอปัญหาเยอะ บอกแล้วให้ระวัง มาดู 5 #ข้อห้าม ปล่อยเช่าต้องระวัง บอกเลย

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 26 ตุลาคม 2565 13:14
1. ห้ามละเลยการทำสัญญา

ก่อนจะให้ใครมาเช่าบ้าน เช่าอาคาร ควรมีการทำสัญญาให้ละเอียดรัดกุมทั้งในส่วนของผู้เช่าและเจ้าของห้อง

2. ห้ามทำการล็อคห้อง ตัดน้ำ ตัดไฟ หรือขนย้ายทรัพย์สิน

ต้องมีการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงสามารถทำได้ กรณีในสัญญาเช่าไม่ได้มีระบุเรื่องนี้ไว้ เจ้าของห้องต้องฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหาย

3. ห้ามมองข้ามการค้างค่าเช่า

ต้องฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหายภายใน 6 เดือน

4. ห้ามเอาเงินประกันค่าเสียหายมาหักออกจากค่าเช่าที่ค้างอยู่

เงินประกันค่าเสียหายของห้อง/บ้าน ไม่ได้เป็นเงินประกันค่าเช่า ถ้าจะนำมาหักได้ ต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจน

5. ห้ามปล่อยผู้เช่าหนีหาย ติดต่อไม่ได้

ต้องร่างสัญญาให้ดี ระบุให้ชัดเจนว่าการบอกเลิกสัญญาต้องทำแบบไหน อย่างไร และที่ใด
ติดตามได้ที่
Facebook : อสังหาฯ เรื่องจิ๊บๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม