เกี่ยวกับคนเขียน
Naowarat

ความรู้

ความรู้

อะไรคือ ข้อดีของการเป็น Solo agent

Naowarat
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 1 พฤศจิกายน 2565 10:34
The result happen when skilled agents take action!
1. มีอิสระในการบริหารจัดการชีวิต เวลาและการตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเองคนเดียว

2. ได้รับค่าคอมมิชชั่นเต็มจำนวน ไม่ต้องแบ่งกับใคร
ข้อเสียของการเป็น Solo agent คือ
1. มีความเสี่ยงในการสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ เพราะติดสบาย หรือมีข้อจำกัดด้านเวลา

2. ปริมาณงานมากไป และต้องจัดการคนเดียว ทำให้เสี่ยงต่อการ Burn out

3. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

4. ขาดประสบการณ์ทำงานเป็นทีม

5. ขยายตัวไม่ได้

6. เสียโอกาสในการอัพเดทข่าวสาร ความรู้ การพัฒนาทักษะ

7. คิดคนเดียว ทำคนเดียว เมื่อเกิดผลลัพธ์ช้า หรือผิดพลาดซ้ำซาก ทำให้หมดไฟ หมดกำลังใจ และสงสัยในตัวเอง

8. ต้นทุนต่อผลลัพธ์สูง

9. ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะสร้างแบรนด์และเครดิตยาก
ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม
1. ถ้าเลือกทีมผิด จะทำให้เสียเวลา เสียโอกาสในการเติบโต

2. ต้องแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ทีม บางครั้งก็ไม่ยุติธรรม หรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอ

3. มีการกระตุ้น การ commitยอด การขัดแย้ง กฏเกณฑ์ และการแข่งขันในองค์กร ทำให้ต้องตื่นตัวเสมอ บางครั้งทำให้เหนื่อยล้า

4. การตัดสินใจ ต้องใช้เวลาและกระบวนการของทีม
ข้อดี
1. มีการช่วยเหลือสนับสนุนกัน ในด้านความรู้ แรงงาน และการแลกเปลี่ยนความคิด

2. มีการรวบรวมเงินลงทุนได้มาก สามารถบริหารเงินทุนได้คุ้มค่า และมีอำนาจการต่อรองสูงกว่า

3. มีความมั่นคง น่าเชื่อถือแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. มีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกอบรมที่มากกว่า

5. มีความตื่นตัว รับผิดชอบ เพราะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น

6. มีจำนวนลูกค้า จำนวนทรัพย์ที่มาก และต่อเนื่องกว่า การทำงานคนเดียว

7. คาดหวังผลลัพธ์ในยอดขายได้สูงกว่า

8. มีความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดน้อยกว่า เพราะมีคนช่วยพิจารณาหลายคน
มีใครอยากเพิ่มเติมไอเดีย ของการเป็นเอเจนทั้งสองแบบ แบ่งปันกันได้ที่คอมเม้นต์ด้านล่างเลยค่ะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง