ความรู้

ความรู้

เปิดสถิติ 9 เดือนแรก ต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมทะลุ 5.6 ล้านคนแล้ว !!

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 พฤศจิกายน 2565 10:01
จะมาจากทวีปไหนบ้าง ให้ภาพ Infographic ด้านล่างบอกคุณกัน
หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลจากสถิติเดือนมกราคม - กันยายน 2565
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

source: https://www.mots.go.th/news/category/659

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม