ความรู้

ความรู้

5 ทำเล ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงสูงสุด ในไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 19 พฤศจิกายน 2565 15:47
ปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินเปล่า เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 64 เป็นผลมาจากรัฐบาลประกาศจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตรา ทำให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณาการซื้อที่ดินสะสมลดลง โดยมี 5 ทำเล ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงสูงสุด ในไตรมาส 3 ปี 2565

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง