ความรู้

ความรู้

อดีต (ตึก) ร้างชื่อดัง ปัจจุบันเป็น (ตึก) อะไร?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 26 พฤศจิกายน 2565 10:01
จากข้อมูลของ ประชาชาติธุรกิจ เล่าให้ฟังว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาคารที่หยุดก่อสร้างหรือทิ้งร้าง ในแต่ละพื้นที่มีทั้งหมด 509 อาคาร ซึ่งก็มีตึกร้างหลายๆ ตึก ได้ถูกพัฒนาหรือบางตึกก็ถูกทุบทิ้ง เพื่อสร้างใหม่จนจำเค้าเดิมแทบไม่ได้ มาดูกันว่า จากอดีตที่เป็นตึกร้างชื่อดังของประเทศไทย ปัจจุบันมาดูกันว่ากลายเป็นตึกใหม่อะไรบ้าง และใครเป็นผู้ซื้อไป

EasyRent-Bangkok ขอบคุณมากครับ
26/11/2565 18:31

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง