เกี่ยวกับคนเขียน
ความรู้

ความรู้

🚨 ช่วงนี้ ใครขาย คนจีน ต้องระวัง ตอนนี้กรมที่ดิน เข้มงวดมาก อาจโอนไม่ได้นะคะ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 11 ธันวาคม 2565 10:40
ตอนนี้ เอเจ้นที่ขายคนจีน เอเจ้นสายจีนโทรมาเล่า สำนักงานที่ดิน เข้มงวดมาก เอกสารต้องครบ นิติบุคคลต้องประกอบธุรกิจจริง ถูกต้องตามกฎหมาย เสียภาษีถูกต้อง

ถ้านิติบุคคลตั้งลอยๆ ไม่ส่งงบการเงิน ไม่เสียภาษี จดทะเบียนไม่กี่เดือน หรือ2-3 ปี

โดนปฎิเสธไม่รับจดทะเบียนมาแล้ว

หาตลาดอื่นก่อนคะ ตอนนี้เข้มงวดมาก ทุกหน่วยงานประสานเสียง ทำงานแบบจริงจังสุด แต่ตลาดจีนถูกต้องก็ทำงานได้ต่อ


#จีนเทา
#จีนดำ เอเจ้นพักก่อนเนอะ ขายได้แต่โอนไม่ได้ ก็ไม่ได้เงินเนอะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม