ความรู้

ความรู้

5 ข้อห้าม เจ้าของห้องเช่าต้องระวัง

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 28 ธันวาคม 2565 11:47
1. ห้ามละเลยการทำสัญญา
ก่อนจะให้ใครมาเช่าบ้าน เช่าอาคาร ควรมีการทำสัญญาให้ละเอียดรัดกุมทั้งในส่วนของผู้เช่าและเจ้าของห้อง

2. ห้ามทำการล็อคห้อง ตัดน้ำ ตัดไฟ หรือขนย้ายทรัพย์สิน
ต้องมีการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงสามารถทำได้ กรณีในสัญญาเช่าไม่ได้มีระบุเรื่องนี้ไว้ เจ้าของห้องต้องฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหาย

3. ห้ามมองข้ามการค้างค่าเช่า
ต้องฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหายภายใน 6 เดือน

4. ห้ามเอาเงินประกันค่าเสียหายมาหักออกจากค่าเช่าที่ค้างอยู่
เงินประกันค่าเสียหายของห้อง/บ้าน ไม่ได้เป็นเงินประกันค่าเช่า ถ้าจะนำมาหักได้ ต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจน

5. ห้ามปล่อยผู้เช่าหนีหาย ติดต่อไม่ได้
ต้องร่างสัญญาให้ดี ระบุให้ชัดเจนว่าการบอกเลิกสัญญาต้องทำแบบไหน อย่างไร และที่ใด

📍ที่มา : ไปศาล ออนไลน์
ความรู้ดีๆ จาก อสังหาเรื่องจิ๊บๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม