ความรู้

ความรู้

10 ประเทศ มาเที่ยวในไทยสูงสุด ปี 2565

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 15 มกราคม 2566 13:26
สำหรับปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 25 ล้านคน

โดยมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน 5 ล้านคน จากจีนเปิดประเทศในวันที่ 8 มกราคม 2566 แต่ในปีที่แล้วมาดูกันว่า มีประเทศไหน ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับแรก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม