ความรู้

ความรู้

บขส.ส่งขุมทรัพย์ ที่ดิน 4 แปลง เตรียมเปิดประมูลให้เอกชนลงทุน

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 มกราคม 2566 23:15
บขส. เปิดให้เอกชนลงทุนเช่าพื้นที่สูงสุด 30 ปี โดยมีมูลค่ารวมของที่ดินทั้ง 4 แปลง คือประมาณ 7,641 ลบ. และบขส.จะได้รับค่าตอบแทนค่าเช่ารายปี/ค่าธรรมเนียม ในพื้นที่ 3 แห่ง รวมประมาณ 1,094 ลบ.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม