ความรู้

ความรู้

รู้หรือไม่⁉️ ขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ ขอคืนภาษีบุคคลธรรมดาได้ !!!

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 2 กุมภาพันธ์ 2566 13:48
⚠️เงื่อนไขและรายละเอียด แบบไหน มาดูกันเลย
🔹 ต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการซื้อขายอสังหาฯ
เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ใช่มรดก

🔹 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเก่าไม่น้อยกว่า1ปี และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใหม่

🔹 ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ต้องอยู่ในระยะเวลา1ปี

⚠️ เอกสารที่ใช้

🔹 ใบเสร็จค่าภาษีเงินได้ฉบับที่กรมที่ดินตัวจริง

🔹 สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านหลังเก่าและหลังใหม่

🔹 สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่

*ควรนำทะเบียนบ้านตัวจริงของทั้งเก่าและใหม่ไปด้วย
แม้ว่าไม่ใช้ยื่น แต่ใช้เช็คว่าเกิน 1 ปีหรือไม่

Credit : Ddproperty by PropertyGuru
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Zrfznc

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม