>
profile-avatar
ยืนยันแล้ว
One-Click Property Service

เป็นสมาชิกเมื่อ 7 ก.ย. 2566


สร้างประกาศมาแล้ว 37 ประกาศ

ข้อดีของฉัน
- ประสบการณ์ นายหน้าอสังหา คอนโด - บ้าน มากกว่า 10 ปี - ผู้สร้างระบบการจัดการงานขายสำหรับ คอนโด - บ้าน - ผู้ก่อตั้ง บริษัท One-Click Property Service - ผู้ออกแบบ Dashboard สำหรับอาชีพนายหน้าอิสระ ด้วยระบบ Ai - ผู้ชำนาญการ การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม
icon   10

ติดตาม

icon   0

กำลังติดตาม

icon   37

โพสที่สร้าง


ยังไม่มีความเห็น

empty